Kontakt

Instytut Kultury Polskiej

Wydział Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

www.ikp.uw.edu.pl/

 

Kontakty do osób tworzących zespół projektu podane są w ich biogramach.

 

Archiwum wydarzeń i wpisów na portalu Facebook [->]