Teksty

Zamieszczone tu teksty obejmują zarówno artykuły opublikowane wcześniej w czasopismach i tomach zbiorowych, jak i napisane specjalnie na tę stronę.

The Akropolis Rhizome

Leszek Kolankiewicz

Angielska wersja artykułu/English version of: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114-125

You Need To Have an Invisible Camera

Dorota Sosnowska

Angielska wersja artykułu/ English version of : Trzeba mieć niewidzialną kamerę, „Dialog” 2015 nr 1, s. 92–103.

Dokument jako fantom. Historia w twórczości Anny Baumgart

Iwona Kurz

„Obieg.pl” z 8 grudnia 2015, link: http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/34215

The Myth of the Ephemerality of Theater

Dorota Sajewska

Angielska wersja artykułu / English version of: Dorota Sajewska, Mit efemeryczności teatru, „Dialog” 2015 nr 1, s. 80–92
Choreografia polityczna

Choreografia polityczna

Erhard Ertel, Iwona Kurz, Paweł Mościcki

Blok tekstów opublikowany w czasopiśmie „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133-134: Erhard Ertel, Percepcja stroboskopowa. Ciągłość i przerywanie jako elementy konstytutywne rzeczywistości i procesu poznania, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133–134, s. 63–69 (PDF) ...

„Źródła i mediacje”. Podstawy

Leszek Kolankiewicz, Dorota Sajewska, Agnieszka Sosnowska, Dorota Sosnowska

Blok tekstów opublikowany w czasopiśmie „Dialog” 2015, nr 1 – zob. PDF Leszek Kolankiewicz, Kłącze Akropolis, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114–123. Dorota Sajewska, Mit efemeryczności teatru, „Dialog” 2015 nr 1, s. 80–92. Agnieszka Sosnowska, Partytura wobec...

Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego

Stefania Skwarczyńska

„Dialog”  1973, nr 7 (PDF)
Performans wykonywany w pustkę

Performans wykonywany w pustkę

Agnieszka Sosnowska

Podrzucam w górę ramiona – jeżeli je złapiesz są twoje

Agnieszka Sosnowska

O Thrishy Brown
Zamknięte archiwa publiczne TVP. Relacja z researchu

Zamknięte archiwa publiczne TVP. Relacja z researchu

Agnieszka Sosnowska

Recording Theater Performances—Between Presence and Mediality

Dorota Sosnowska

Angielska wersja artykułu / English translation of: Dorota Sosnowska, Rejestracja spektaklu – między obecnością a medialnością, w: Teatr wśród mediów, red. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek, Toruń 2015, s. 17–33.    

Documentation in Theater and Performance Art—Text, Recording, Medium

Dorota Sosnowska

Angielska wersja artykułu / English translation of: Dorota Sosnowska, Dokumentacja w teatrze i performansie – tekst, zapis, medium, w: Między dyskursami, sztukami, mediami, red. E. Szczęsna, P. Kubicki, M. Leszczyński, korporacja ha!art, Kraków 2017, s. 267–277

Debata Leszka Kolankiewicza z Grzegorzem Kowalskim

Leszek Kolankiewicz

Seminarium Sztuki wykonawcze: źródła i mediacje. Cykl drugi. Performans w Instytucie Kultury Polskiej UW 3 czerwca 2014 roku  

Rozmowa Leszka Kolankiewicza z Katarzyną Kozyrą

Leszek Kolankiewicz

Kłącze Akropolis

Leszek Kolankiewicz

Pierwodruk: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114-125.
Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu szczątków w polskiej pamięci kulturowej

Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu szczątków w polskiej pamięci kulturowej

Dorota Sajewska

Nekroperformans

Dorota Sajewska

Ciało-pamięć, ciało-archiwum

Ciało-pamięć, ciało-archiwum

Dorota Sajewska

Rozmowa z autorami Akcji PRL – Udim Edelmanem i Omerem Kriegerem

Rozmowa z autorami Akcji PRL – Udim Edelmanem i Omerem Kriegerem

Agnieszka Sosnowska

Body As Medium. Between Theory and Technology of Theatre

Body As Medium. Between Theory and Technology of Theatre

Dorota Sosnowska, Dorota Sajewska

Paper Body as Medium. Between Theory and Technology of Theatre, conference:„Bodies on Stage. Acting Confronted by Technology”, Sorbonne 3 (Paris, June 3rd–5th, 2015)

Rejestracja spektaklu – między obecnością a medialnością

Dorota Sosnowska

Tekst opublikowany w tomie: "Teatr wśród mediów", red. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s.17-33.

Dokumentacja w teatrze i performansie – tekst, zapis, medium

Dorota Sosnowska

Tekst opublikowany w tomie: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Universitas, Kraków 2017, s. 267-279
Żywy teatr, martwe oko, umarli w piwnicy i buty trupa – wokół „Umarłej klasy” Tadeusza Kantora w zapisie filmowym Andrzeja Wajdy

Żywy teatr, martwe oko, umarli w piwnicy i buty trupa – wokół „Umarłej klasy” Tadeusza Kantora w zapisie filmowym Andrzeja Wajdy

Dorota Sosnowska

Tekst opublikowany w „Kwartalniku Filmowym” 2014, nr 87-88 (jesień-zima), s.197-204

Świntuch, bluźnierca, pantokrator, guru, heretyk, Grotowski

Leszek Kolankiewicz

Zapis rozmowy z Piotrem Wysockim

Piotr Wysocki, Dorota Sosnowska

Halka/Haiti – white archive, black body? Reenactment and repetition in the Polish-colonial context

Halka/Haiti – white archive, black body? Reenactment and repetition in the Polish-colonial context

Dorota Sosnowska

Ciało jako archiwum – współczesne teorie teatru i performansu

Dorota Sosnowska

Wychodząc od znanych rozpoznań Peggy Phelan, definiującej performans jako coś, czego nie da się zapisać i co podlega stałej utracie, tekst rozważa możliwość innego potraktowania związku performansu z pamięcią. Teorie takich badaczy jak Rebecca Schneider, Diana Tylor czy José Muñoz...

Rejestracja – źródło, medium, rekonstrukcja

Dorota Sosnowska

Tekst poświęcony problemowi zapisu wydarzenia performatywnego na przykładzie użycia kamery w praktyce Jerzego Grotowskiego.
Zapis rozmowy z Wojtkiem Ziemilskim

Zapis rozmowy z Wojtkiem Ziemilskim

Agnieszka Sosnowska

O pamięci, jej odtwarzaniu i rejestrowaniu, o źródłach informacji i stratach komunikacyjnych rozmawiają Wojtek Ziemilski i Agnieszka Sosnowska  
W Kisielandzie

W Kisielandzie

Magda Szcześniak i Karol Radziszewski

Esej Magdy Szcześniak z pracami Karola Radziszewskiego oraz głosami Agaty Zborowskiej i Łukasza Knapa.   Punktem wyjścia do eseju jest znajomość i współpraca Karola Radziszewskiego z Ryszardem Kisielem, aktywistą, wydawcą pierwszego polskiego gejowskiego zina „Filo” oraz...
A Gift without Debt. Polentransport Performance by Joseph Beuys

A Gift without Debt. Polentransport Performance by Joseph Beuys

Łukasz Zaremba

Essay on performing an artistic persona by Joseph Beuys. Published in: Joseph Beuys. Outside the Box, Espoo 2017
Zapis rewolucji, transmisja rewolucyjna

Zapis rewolucji, transmisja rewolucyjna

Łukasz Zaremba

Esej Łukasza Zaremby na temat zapośredniczenia medialnego jako działania na przykładzie dzieła wideo Wideogramy rewolucji.  
Rozmowa Łukasza Zaremby z Katarzyną Krakowiak

Rozmowa Łukasza Zaremby z Katarzyną Krakowiak

Łukasz Zaremba, Katarzyna Krakowiak

Cykl II, Performans, spotkanie 4.    
Dziwaczne archiwa, queerowe historie. O najnowszych pracach Karola Radziszewskiego

Dziwaczne archiwa, queerowe historie. O najnowszych pracach Karola Radziszewskiego

Magda Szcześniak

Esej Magdy Szcześniak na temat najnowszej "archiwalnej" twórczości Karola Radziszewskiego. Pierwodruk w "Magazynie Szum" 2015, nr 8.
Zapis rozmowy Magdy Szcześniak z Karolem Radziszewskim

Zapis rozmowy Magdy Szcześniak z Karolem Radziszewskim

Magda Szcześniak, Karol Radziszewski

Cykl II, Performans, spotkanie 6.  
Obrazy przełomu

Obrazy przełomu

Magda Szcześniak

Esej Magdy Szcześniak o niestabilnych obrazach zmiany ustroju w Polsce.
Możliwości daru. Skrzynia i performans

Możliwości daru. Skrzynia i performans

Łukasz Zaremba

Esej Łukasza Zaremby na temat Polentransportu Josepha Beuysa. Pierwodruk w „Magazynie Szum” 2015, nr 15.
Pasożyty i szumy u źródeł

Pasożyty i szumy u źródeł

Łukasz Zaremba

Esej Łukasza Zaremby na temat szumu i zapisu we współczesnym medioznawstwie.