Wydarzenia

Jednym z istotnych działań w całości projektu była realizacja seminariów w trzech cyklach poświęconych odpowiednio teatrowi i operze (2012/2013), performansowi i sztukom wizualnym (2014) oraz tańcowi (2015). Ich program pomyślany został jako seria rozmów ze znakomitymi twórcami współczesnych sztuk performatywnych oraz ich wybitnymi znawcami, a zarazem świadkami. Celem spotkań była przede wszystkim dyskusja na temat wybranych artystów i ich dzieł oraz na temat zapisu/rejestracji wydarzenia teatralnego zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj – w epoce nowych mediów elektronicznych. Przebieg seminariów był rejestrowany, a na podstawie rejestracji opracowane zostały zapisy tekstowe, które udostępniamy.

 

Cykl I: Teatr i opera (we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz Instytutem Teatralnym)

 1. Ach, jakże godnie żyliśmy: teatr w historii i w archiwum. Rozmawiają: Iwona Kurz – Joanna Krakowska i Ewa Wójciak, 18 listopada 2012.
 2. Dlaczego wraca tam z kamerą? Kantor i Grotowski: filmowe re-konstrukcje źródeł. Rozmawiają: Ewelina Godlewska-Byliniak, Dariusz Kosiński, 20 stycznia 2013.
 3. Maski Dionizosa. Król Roger w inscenizacjach Trelińskiego Rozmawiają: Marcin Bogucki, Mateusz Kanabrodzki, Tomasz Cyz, 24 lutego 2013.
 4. Pasja – czy teatr psuje muzykę? Rozmawiają: Tomasz Cyz, Grzegorz Jarzyna, Paweł Mykietyn, 3 marca 2013.
 5. Różewicz: „Dobrze że się zachowało” Rozmawiają: Agata Chałupnik, Maria Dębicz, Wojciech Dudzik, Piotr Lachmann, 24 marca 2013.
 6. Katastrofa jako przedmiot archiwizacji. „Pod wulkanem” według Grzegorzewskiego. Rozmawiają: Małgorzata Dziewulska, Mateusz Żurawski, 21 kwietnia 2013.
 7. Teatr pod okupacją mediów: multimedialny „Klub Polski”. Rozmawiają: Paweł Goźliński, Leszek Kolankiewicz, Zbigniew Majchrowski, 12 maja 2013.
 8. Teatr intermedialny Lupy i Warlikowskiego Rozmawiają: Dorota Sajewska – Piotr Gruszczyński i Tomasz Plata, 2 czerwca 2013.

 

Cykl II: Performans 

 1. O wydarzeniu jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu – Anna Baumgart i Iwona Kurz – 14 stycznia 2014
 2. O wydarzeniu jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu – Katarzyna Kozyra i Leszek Kolankiewicz – 28 stycznia 2014
 3. O wydarzeniu medialnym i politycznym, o rewolucji i jej rekonstrukcji, o tekście w działaniu i działaniu tekstem – Monika Strzępka, Paweł Demirski i Dorota Sajewska – 25 lutego 2014
 4. O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o dźwięku jako wydarzeniu, o zapisie dźwięku i zakłóceniu dźwiękowym – Katarzyna Krakowiak i Łukasz Zaremba – 8 kwietnia 2014
 5. O pamięci, jej odtwarzaniu i rejestrowaniu, o źródłach informacji i stratach komunikacyjnych – Wojtek Ziemilski i Agnieszka Sosnowska – 29 kwietnia 2014
 6. O nienormatywnych archiwach, ciele performera, queerowaniu źródeł i historii – Karol Radziszewski i Magda Szcześniak – 6 maja 2014
 7. O ciele społecznym i historii na żywo, o działaniu i filmowaniu, o źródle w archiwum i w rytuale – Piotr Wysocki i Dorota Sosnowska – 27 maja 2014
 8. O wydarzeniu jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu – Grzegorz Kowalski i Leszek Kolankiewicz – 8 czerwca 2014

 

Cykl III: Taniec (we współpracy z Instytutem Teatralnym)

Dwudniowa konferencja 23–24 kwietnia 2015 roku

CYKL 3. TANIEC

CYKL 3. TANIEC

W 2015 roku został zrealizowany trzeci cykl otwartych seminariów edukacyjnych, poświęconych tańcowi, który tym razem przybrał formę intensywnej, dwudniowej konferencji. W toku sesji członkowie zespołu badawczego prowadzili panele poświęcone różnym aspektom związków tańca i archiwum,...
CYKL 2. Performans – Kowalski/Kolankiewicz

CYKL 2. Performans – Kowalski/Kolankiewicz

O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu rozmawiają Grzegorz Kowalski (ASP) i Leszek Kolankiewicz (IKP UW / Sorbonne).
CYKL 2. Performans – Strzępka, Demirski / Sajewska

CYKL 2. Performans – Strzępka, Demirski / Sajewska

O wydarzeniu medialnym i politycznym, o rewolucji i jej rekonstrukcji, o tekście w działaniu i działaniu tekstem rozmawiają Monika Strzępka, Paweł Demirski i Dorota Sajewska (IKP UW)
CYKL 2. Performans – Krakowiak/Zaremba

CYKL 2. Performans – Krakowiak/Zaremba

Seminarium dotyczy dźwięku jako wydarzenia, zapisu dźwięku „źródeł dźwięku”, odtwarzania i wytwarzania dźwięku w przestrzeni. Zagadnienia te zostaną podjęte w kontekście prowadzonych w toku seminariów rozważań o niepowtarzalności i powtórzeniu wydarzenia.
CYKL 2. Performans – Ziemilski/Sosnowska

CYKL 2. Performans – Ziemilski/Sosnowska

O pamięci, jej odtwarzaniu i rejestrowaniu, o źródłach informacji i stratach komunikacyjnych rozmawiają Wojtek Ziemilski i Agnieszka Sosnowska (IKP UW).
CYKL 2: Performans – Radziszewski/Szcześniak

CYKL 2: Performans – Radziszewski/Szcześniak

O nienormatywnych archiwach, ciele performera, queerowaniu źródeł i historii rozmawiają Karol Radziszewski i Magda Szcześniak (IKP UW).
CYKL 2. Performans – Wysocki/Sosnowska

CYKL 2. Performans – Wysocki/Sosnowska

O ciele społecznym i historii na żywo, o działaniu i filmowaniu, o źródle w archiwum i w rytuale rozmawiają Piotr Wysocki i Dorota Sosnowska.
CYKL 2. Performans – Kozyra / Kolankiewicz

CYKL 2. Performans – Kozyra / Kolankiewicz

O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu rozmawiają Katarzyna Kozyra i Leszek Kolankiewicz (IKP UW / Sorbonne)
CYKL 2. Performans – Baumgart / Kurz

CYKL 2. Performans – Baumgart / Kurz

O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu rozmawiają Anna Baumgart i Iwona Kurz (IKP UW)
CYKL 1. Teatr – Teatr intermedialny Lupy i Warlikowskiego

CYKL 1. Teatr – Teatr intermedialny Lupy i Warlikowskiego

O teatralnym ekshibicjonizmie pod okiem kamery, czyli o tym, jak Krystian Lupa i Krzysztof Warlikowski zarządzają zbiorową i indywidualną depresją rozmawiają: Piotr Gruszczyński (Nowy Teatr), Tomasz Plata (BWA Warszawa) i Dorota Sajewska (IKP UW).
CYKL 1. Teatr – Teatr pod okupacją mediów. Multimedialny „Klub Polski”

CYKL 1. Teatr – Teatr pod okupacją mediów. Multimedialny „Klub Polski”

O dekonstrukcji paradygmatu romantycznego, o okupacji teatru przez media, o nowym gatunku - performansie teatralnym, o sensie performowania idei - teraz i tutaj rozmawiają: Paweł Goźliński („Gazeta Wyborcza”), Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański), Leszek Kolankiewicz (IKP UW, Sorbona)
CYKL 1. Teatr – Katastrofa jako przedmiot archiwizacji. „Pod Wulkanem” według Grzegorzewskiego

CYKL 1. Teatr – Katastrofa jako przedmiot archiwizacji. „Pod Wulkanem” według Grzegorzewskiego

O historycznej lekturze Powolnego ciemnienia malowideł (1985) - czy ci, którzy widzieli, wiedzą? a jeśli nie wiedzą, to kto? - oraz o śledztwie archiwistycznym rozmawiają Małgorzata Dziewulska (Instytut Teatralny) i Mateusz Żurawski (Akademia Teatralna, Archiwum JG).
CYKL 1. Teatr – Różewicz: „Dobrze, że się zachowało”

CYKL 1. Teatr – Różewicz: „Dobrze, że się zachowało”

O pisaniu, rozrzucaniu, składaniu, odzyskiwaniu, miksowaniu, czyli o Tadeuszu Różewiczu jako twórcy i tworzywie teatru rozmawiają Maria Dębicz, Piotr Lachmann (Videoteatr POZA), Wojciech Dudzik (IKP UW), Agata Chałupnik (IKP UW).
CYKL 1. Teatr – Pasja. Czy teatr psuje muzykę?

CYKL 1. Teatr – Pasja. Czy teatr psuje muzykę?

O muzyce pasyjnej, która nie potrzebuje teatru, o teatrze multimedialnym, który nie może się obejść bez muzyki, i o tym, czy dzięki technologii może objawić się Bóg, rozmawiają: Grzegorz Jarzyna (TR Warszawa), Paweł Mykietyn (Nowy Teatr), Tomasz Cyz (dwutygodnik.com)
CYKL 1. Teatr – Maski Dionizosa. „Król Roger” w inscenizacjach Mariusza Trelińskiego.

CYKL 1. Teatr – Maski Dionizosa. „Król Roger” w inscenizacjach Mariusza Trelińskiego.

O muzyce, sensualności i seksualności, o mitologicznych personach w zdemitologizowanej rzeczywistości, o multimedialności opery i operze w dobie reprodukcji cyfrowej rozmawiają: Mariusz Treliński (Teatr Wielki – Opera Narodowa) – Marcin Bogucki (IKP UW) – Mateusz Kanabrodzki (IKP UW)
CYKL 1. Teatr – „Dlaczego wraca tam z kamerą?” Kantor i Grotowski: Filmowe re-konstrukcje źródeł.

CYKL 1. Teatr – „Dlaczego wraca tam z kamerą?” Kantor i Grotowski: Filmowe re-konstrukcje źródeł.

O źródle pamięci i pamięci źródeł, powrotach, ustanawianiu początków i medialnym charakterze wspomnienia rozmawiają Dariusz Kosiński (Instytut im. J. Grotowskiego), Krzysztof Miklaszewski, Ewelina Godlewska-Byliniak (IKP UW).  
CYKL 1. Teatr – „Ach, jakże godnie żyliśmy”. Teatr w historii i w archiwum

CYKL 1. Teatr – „Ach, jakże godnie żyliśmy”. Teatr w historii i w archiwum

O „teczkach” i Teczkach, narracjach wielkich i narracjach małych, archiwach historycznych i teatralnych, mówieniu z pamięci i mówieniu o pamięci rozmawiają Ewa Wójciak (Teatr Ósmego Dnia), Joanna Krakowska (Instytut Sztuki PAN, „Dialog”) i Iwona Kurz (IKP UW).