CYKL 2. Performans – Krakowiak/Zaremba

Seminarium dotyczy dźwięku jako wydarzenia, zapisu dźwięku „źródeł dźwięku”, odtwarzania i wytwarzania dźwięku w przestrzeni. Zagadnienia te zostaną podjęte w kontekście prowadzonych w toku seminariów rozważań o niepowtarzalności i powtórzeniu wydarzenia.

Źródła

Wprowadzenie:
Literatura:
– Adama Repucha w „małej kulturze współczesnej” o antologii  Making the Walls Quake, której wydanie towarzyszyło projektowi Katarzyny Krakowiak na 13 Biennale Architektury w Wenecji
– Ewelina Godlewska-Byliniak,  o projekcie Katarzyny Krakowiak Free Radio Jaffa, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2013, nr 2