Zespół

Wojtek Ziemilski, CIA, work-in-progress

Zespół projektu tworzyli pracownicy Instytutu Kultury Polskiej UW:

prof. Leszek Kolankiewicz

dr hab. Iwona Kurz

dr hab. Dorota Sajewska

dr Agnieszka Sosnowska

dr Dorota Sosnowska

dr Magda Szcześniak

dr Łukasz Zaremba