CYKL 1. Teatr – Teatr pod okupacją mediów. Multimedialny „Klub Polski”

O dekonstrukcji paradygmatu romantycznego, o okupacji teatru przez media, o nowym gatunku – performansie teatralnym, o sensie performowania idei – teraz i tutaj rozmawiają: Paweł Goźliński („Gazeta Wyborcza”), Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański), Leszek Kolankiewicz (IKP UW, Sorbona)

Źródła

Zapis:

Zapis dyskusji: kliknij

 

Wprowadzenie

Punktem wyjścia rozmowy będzie Klub Polski, spektakl w reżyserii Pawła Miśkiewicza, z dramaturgią Doroty Sajewskiej, wystawiony w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka (premiera 10 XI 2010), oraz poświęcony mu – tak samo zatytułowany – multimedialny PDF (2012). Klub Polski stał się – przez rozliczne i mocne nawiązania do twórczości Wyspiańskiego – czymś w rodzaju podsumowania minionego stulecia teatru polskiego, a przez tematykę, dotyczącą Wielkiej Emigracji – rodzajem dekonstrukcji paradygmatu romantycznego w kulturze polskiej. Jednym z najważniejszych tematów rozmowy będzie więc ten paradygmat – kwestia jego współczesnej żywotności i potrzeby jego dekonstrukcji.

Jeżeli polskim archetypem teatralnym jest widowisko egzorcyzmów, to co w Polsce dziś powinno się egzorcyzmować? Czy czasem nie formację romantyczną, a w każdym razie jej kanon tyrtejski?

Czy współcześnie teatr pełni w Polsce funkcję komentarza metaspołecznego – czy jest zbiorowości potrzebny do opowiedzenia sobie o sobie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Co dziś jest w Polsce powołaniem teatru: dopowiadanie legendy i mityzacja czy raczej walka bronią szyderstwa? Czy potrafi jeszcze być narzędziem krytycznej analizy stanu ducha zbiorowości? Czy może posłużyć do zbiorowego performowania idei?

Jakie są jego związki z nowymi mediami? Czy rzeczywiście znalazł się – tak jak podobno całe życie zbiorowe – pod ich okupacją? I czy możliwe jest wyzwolenie? A czy w ogóle potrzebne?

Czym się charakteryzuje nowy gatunek widowiska – performans teatralny? Dlaczego w praktyce wielu teatrów wypiera przedstawienie? Jaką wytwarza relację między wykonawcami a odbiorcami?

Leszek Kolankiewicz

Rozmawiają: Paweł Goźliński („Gazeta Wyborcza”), Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański) i Leszek Kolankiewicz (IKP UW, Sorbona)

Paweł Goźliński to autor studium Bóg Aktor. Romantyczny teatr świata (Gdańsk 2005) i kryminału Jul (Wołowiec 2010); Zbigniew Majchrowski to autor monografii Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (Gdańsk 1998) oraz zbioru studiów Mickiewicz i wiek dwudziesty (Gdańsk 2006); Leszek Kolankiewicz to autor monografii Dziady. Teatr święta zmarłych (1999).