Leszek Kolankiewicz, Dorota Sajewska, Agnieszka Sosnowska, Dorota Sosnowska

„Źródła i mediacje”. Podstawy

Blok tekstów opublikowany w czasopiśmie „Dialog” 2015, nr 1 – zob. PDF

Leszek Kolankiewicz, Kłącze Akropolis, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114–123.

Dorota Sajewska, Mit efemeryczności teatru, „Dialog” 2015 nr 1, s. 80–92.

Agnieszka Sosnowska, Partytura wobec rekonstrukcji. Studium przypadku, „Dialog” 2015 nr 1, s. 104–113.

Dorota Sosnowska, Trzeba mieć niewidzialną kamerę, „Dialog” 2015 nr 1, s. 92–103.