Erhard Ertel, Iwona Kurz, Paweł Mościcki

Choreografia polityczna

Blok tekstów opublikowany w czasopiśmie „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133-134:

Erhard Ertel, Percepcja stroboskopowa. Ciągłość i przerywanie jako elementy konstytutywne rzeczywistości i procesu poznania, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133–134, s. 63–69 (PDF)

Paweł Mościcki, Choreografia rewolucyjnego wrzenia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133–134, s. 51–56 (PDF)

Iwona Kurz, Historia tańczy. Dylogia rewolucyjna Miklósa Janscó, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133–134, s. 57–62 (PDF)