Źródła i mediacje

Przedstawiamy wyniki projektu Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych zrealizowanego w Instytucie Kultury Polskiej UW (2012–2017) ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami i materiałami źródłowymi związanymi z organizowanymi przez nas seminariami (Wydarzenia) i powstałymi w efekcie projektu artykułami (Teksty).  

Teksty

Zamieszczone tu teksty obejmują zarówno artykuły opublikowane wcześniej w czasopismach i tomach zbiorowych, jak i napisane specjalnie na tę stronę.

The Akropolis Rhizome

Leszek Kolankiewicz

Angielska wersja artykułu/English version of: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114-125

You Need To Have an Invisible Camera

Dorota Sosnowska

Angielska wersja artykułu/ English version of : Trzeba mieć niewidzialną kamerę, „Dialog” 2015 nr 1, s. 92–103.

Dokument jako fantom. Historia w twórczości Anny Baumgart

Iwona Kurz

„Obieg.pl” z 8 grudnia 2015, link: http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/34215

The Myth of the Ephemerality of Theater

Dorota Sajewska

Angielska wersja artykułu / English version of: Dorota Sajewska, Mit efemeryczności teatru, „Dialog” 2015 nr 1, s. 80–92
Choreografia polityczna

Choreografia polityczna

Erhard Ertel, Iwona Kurz, Paweł Mościcki

Blok tekstów opublikowany w czasopiśmie „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133-134: Erhard Ertel, Percepcja stroboskopowa. Ciągłość i przerywanie jako elementy konstytutywne rzeczywistości i procesu poznania, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2016, nr 133–134, s. 63–69 (PDF) ...

„Źródła i mediacje”. Podstawy

Leszek Kolankiewicz, Dorota Sajewska, Agnieszka Sosnowska, Dorota Sosnowska

Blok tekstów opublikowany w czasopiśmie „Dialog” 2015, nr 1 – zob. PDF Leszek Kolankiewicz, Kłącze Akropolis, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114–123. Dorota Sajewska, Mit efemeryczności teatru, „Dialog” 2015 nr 1, s. 80–92. Agnieszka Sosnowska, Partytura wobec...

Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego

Stefania Skwarczyńska

„Dialog”  1973, nr 7 (PDF)
Performans wykonywany w pustkę

Performans wykonywany w pustkę

Agnieszka Sosnowska

Podrzucam w górę ramiona – jeżeli je złapiesz są twoje

Agnieszka Sosnowska

O Thrishy Brown
Zamknięte archiwa publiczne TVP. Relacja z researchu

Zamknięte archiwa publiczne TVP. Relacja z researchu

Agnieszka Sosnowska

Recording Theater Performances—Between Presence and Mediality

Dorota Sosnowska

Angielska wersja artykułu / English translation of: Dorota Sosnowska, Rejestracja spektaklu – między obecnością a medialnością, w: Teatr wśród mediów, red. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek, Toruń 2015, s. 17–33.    

Documentation in Theater and Performance Art—Text, Recording, Medium

Dorota Sosnowska

Angielska wersja artykułu / English translation of: Dorota Sosnowska, Dokumentacja w teatrze i performansie – tekst, zapis, medium, w: Między dyskursami, sztukami, mediami, red. E. Szczęsna, P. Kubicki, M. Leszczyński, korporacja ha!art, Kraków 2017, s. 267–277

Debata Leszka Kolankiewicza z Grzegorzem Kowalskim

Leszek Kolankiewicz

Seminarium Sztuki wykonawcze: źródła i mediacje. Cykl drugi. Performans w Instytucie Kultury Polskiej UW 3 czerwca 2014 roku  

Rozmowa Leszka Kolankiewicza z Katarzyną Kozyrą

Leszek Kolankiewicz

Kłącze Akropolis

Leszek Kolankiewicz

Pierwodruk: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015, nr 1, s. 114-125.
Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu szczątków w polskiej pamięci kulturowej

Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu szczątków w polskiej pamięci kulturowej

Dorota Sajewska

Nekroperformans

Dorota Sajewska

Ciało-pamięć, ciało-archiwum

Ciało-pamięć, ciało-archiwum

Dorota Sajewska

Rozmowa z autorami Akcji PRL – Udim Edelmanem i Omerem Kriegerem

Rozmowa z autorami Akcji PRL – Udim Edelmanem i Omerem Kriegerem

Agnieszka Sosnowska

Body As Medium. Between Theory and Technology of Theatre

Body As Medium. Between Theory and Technology of Theatre

Dorota Sosnowska, Dorota Sajewska

Paper Body as Medium. Between Theory and Technology of Theatre, conference:„Bodies on Stage. Acting Confronted by Technology”, Sorbonne 3 (Paris, June 3rd–5th, 2015)

Rejestracja spektaklu – między obecnością a medialnością

Dorota Sosnowska

Tekst opublikowany w tomie: "Teatr wśród mediów", red. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s.17-33.

Dokumentacja w teatrze i performansie – tekst, zapis, medium

Dorota Sosnowska

Tekst opublikowany w tomie: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Universitas, Kraków 2017, s. 267-279
Żywy teatr, martwe oko, umarli w piwnicy i buty trupa – wokół „Umarłej klasy” Tadeusza Kantora w zapisie filmowym Andrzeja Wajdy

Żywy teatr, martwe oko, umarli w piwnicy i buty trupa – wokół „Umarłej klasy” Tadeusza Kantora w zapisie filmowym Andrzeja Wajdy

Dorota Sosnowska

Tekst opublikowany w „Kwartalniku Filmowym” 2014, nr 87-88 (jesień-zima), s.197-204

Świntuch, bluźnierca, pantokrator, guru, heretyk, Grotowski

Leszek Kolankiewicz

Zapis rozmowy z Piotrem Wysockim

Piotr Wysocki, Dorota Sosnowska

Halka/Haiti – white archive, black body? Reenactment and repetition in the Polish-colonial context

Halka/Haiti – white archive, black body? Reenactment and repetition in the Polish-colonial context

Dorota Sosnowska

Ciało jako archiwum – współczesne teorie teatru i performansu

Dorota Sosnowska

Wychodząc od znanych rozpoznań Peggy Phelan, definiującej performans jako coś, czego nie da się zapisać i co podlega stałej utracie, tekst rozważa możliwość innego potraktowania związku performansu z pamięcią. Teorie takich badaczy jak Rebecca Schneider, Diana Tylor czy José Muñoz...

Rejestracja – źródło, medium, rekonstrukcja

Dorota Sosnowska

Tekst poświęcony problemowi zapisu wydarzenia performatywnego na przykładzie użycia kamery w praktyce Jerzego Grotowskiego.
Zapis rozmowy z Wojtkiem Ziemilskim

Zapis rozmowy z Wojtkiem Ziemilskim

Agnieszka Sosnowska

O pamięci, jej odtwarzaniu i rejestrowaniu, o źródłach informacji i stratach komunikacyjnych rozmawiają Wojtek Ziemilski i Agnieszka Sosnowska  
W Kisielandzie

W Kisielandzie

Magda Szcześniak i Karol Radziszewski

Esej Magdy Szcześniak z pracami Karola Radziszewskiego oraz głosami Agaty Zborowskiej i Łukasza Knapa.   Punktem wyjścia do eseju jest znajomość i współpraca Karola Radziszewskiego z Ryszardem Kisielem, aktywistą, wydawcą pierwszego polskiego gejowskiego zina „Filo” oraz...
A Gift without Debt. Polentransport Performance by Joseph Beuys

A Gift without Debt. Polentransport Performance by Joseph Beuys

Łukasz Zaremba

Essay on performing an artistic persona by Joseph Beuys. Published in: Joseph Beuys. Outside the Box, Espoo 2017
Zapis rewolucji, transmisja rewolucyjna

Zapis rewolucji, transmisja rewolucyjna

Łukasz Zaremba

Esej Łukasza Zaremby na temat zapośredniczenia medialnego jako działania na przykładzie dzieła wideo Wideogramy rewolucji.  
Rozmowa Łukasza Zaremby z Katarzyną Krakowiak

Rozmowa Łukasza Zaremby z Katarzyną Krakowiak

Łukasz Zaremba, Katarzyna Krakowiak

Cykl II, Performans, spotkanie 4.    
Dziwaczne archiwa, queerowe historie. O najnowszych pracach Karola Radziszewskiego

Dziwaczne archiwa, queerowe historie. O najnowszych pracach Karola Radziszewskiego

Magda Szcześniak

Esej Magdy Szcześniak na temat najnowszej "archiwalnej" twórczości Karola Radziszewskiego. Pierwodruk w "Magazynie Szum" 2015, nr 8.
Zapis rozmowy Magdy Szcześniak z Karolem Radziszewskim

Zapis rozmowy Magdy Szcześniak z Karolem Radziszewskim

Magda Szcześniak, Karol Radziszewski

Cykl II, Performans, spotkanie 6.  
Obrazy przełomu

Obrazy przełomu

Magda Szcześniak

Esej Magdy Szcześniak o niestabilnych obrazach zmiany ustroju w Polsce.
Możliwości daru. Skrzynia i performans

Możliwości daru. Skrzynia i performans

Łukasz Zaremba

Esej Łukasza Zaremby na temat Polentransportu Josepha Beuysa. Pierwodruk w „Magazynie Szum” 2015, nr 15.
Pasożyty i szumy u źródeł

Pasożyty i szumy u źródeł

Łukasz Zaremba

Esej Łukasza Zaremby na temat szumu i zapisu we współczesnym medioznawstwie.  

Wydarzenia

Jednym z istotnych działań w całości projektu była realizacja seminariów w trzech cyklach poświęconych odpowiednio teatrowi i operze (2012/2013), performansowi i sztukom wizualnym (2014) oraz tańcowi (2015). Ich program pomyślany został jako seria rozmów ze znakomitymi twórcami współczesnych sztuk performatywnych oraz ich wybitnymi znawcami, a zarazem świadkami. Celem spotkań była przede wszystkim dyskusja na temat wybranych artystów i ich dzieł oraz na temat zapisu/rejestracji wydarzenia teatralnego zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj – w epoce nowych mediów elektronicznych. Przebieg seminariów był rejestrowany, a na podstawie rejestracji opracowane zostały zapisy tekstowe, które udostępniamy.

 

Cykl I: Teatr i opera (we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz Instytutem Teatralnym)

 1. Ach, jakże godnie żyliśmy: teatr w historii i w archiwum. Rozmawiają: Iwona Kurz – Joanna Krakowska i Ewa Wójciak, 18 listopada 2012.
 2. Dlaczego wraca tam z kamerą? Kantor i Grotowski: filmowe re-konstrukcje źródeł. Rozmawiają: Ewelina Godlewska-Byliniak, Dariusz Kosiński, 20 stycznia 2013.
 3. Maski Dionizosa. Król Roger w inscenizacjach Trelińskiego Rozmawiają: Marcin Bogucki, Mateusz Kanabrodzki, Tomasz Cyz, 24 lutego 2013.
 4. Pasja – czy teatr psuje muzykę? Rozmawiają: Tomasz Cyz, Grzegorz Jarzyna, Paweł Mykietyn, 3 marca 2013.
 5. Różewicz: „Dobrze że się zachowało” Rozmawiają: Agata Chałupnik, Maria Dębicz, Wojciech Dudzik, Piotr Lachmann, 24 marca 2013.
 6. Katastrofa jako przedmiot archiwizacji. „Pod wulkanem” według Grzegorzewskiego. Rozmawiają: Małgorzata Dziewulska, Mateusz Żurawski, 21 kwietnia 2013.
 7. Teatr pod okupacją mediów: multimedialny „Klub Polski”. Rozmawiają: Paweł Goźliński, Leszek Kolankiewicz, Zbigniew Majchrowski, 12 maja 2013.
 8. Teatr intermedialny Lupy i Warlikowskiego Rozmawiają: Dorota Sajewska – Piotr Gruszczyński i Tomasz Plata, 2 czerwca 2013.

 

Cykl II: Performans 

 1. O wydarzeniu jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu – Anna Baumgart i Iwona Kurz – 14 stycznia 2014
 2. O wydarzeniu jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu – Katarzyna Kozyra i Leszek Kolankiewicz – 28 stycznia 2014
 3. O wydarzeniu medialnym i politycznym, o rewolucji i jej rekonstrukcji, o tekście w działaniu i działaniu tekstem – Monika Strzępka, Paweł Demirski i Dorota Sajewska – 25 lutego 2014
 4. O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o dźwięku jako wydarzeniu, o zapisie dźwięku i zakłóceniu dźwiękowym – Katarzyna Krakowiak i Łukasz Zaremba – 8 kwietnia 2014
 5. O pamięci, jej odtwarzaniu i rejestrowaniu, o źródłach informacji i stratach komunikacyjnych – Wojtek Ziemilski i Agnieszka Sosnowska – 29 kwietnia 2014
 6. O nienormatywnych archiwach, ciele performera, queerowaniu źródeł i historii – Karol Radziszewski i Magda Szcześniak – 6 maja 2014
 7. O ciele społecznym i historii na żywo, o działaniu i filmowaniu, o źródle w archiwum i w rytuale – Piotr Wysocki i Dorota Sosnowska – 27 maja 2014
 8. O wydarzeniu jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu – Grzegorz Kowalski i Leszek Kolankiewicz – 8 czerwca 2014

 

Cykl III: Taniec (we współpracy z Instytutem Teatralnym)

Dwudniowa konferencja 23–24 kwietnia 2015 roku

CYKL 3. TANIEC

CYKL 3. TANIEC

W 2015 roku został zrealizowany trzeci cykl otwartych seminariów edukacyjnych, poświęconych tańcowi, który tym razem przybrał formę intensywnej, dwudniowej konferencji. W toku sesji członkowie zespołu badawczego prowadzili panele poświęcone różnym aspektom związków tańca i archiwum,...
CYKL 2. Performans – Kowalski/Kolankiewicz

CYKL 2. Performans – Kowalski/Kolankiewicz

O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu rozmawiają Grzegorz Kowalski (ASP) i Leszek Kolankiewicz (IKP UW / Sorbonne).
CYKL 2. Performans – Strzępka, Demirski / Sajewska

CYKL 2. Performans – Strzępka, Demirski / Sajewska

O wydarzeniu medialnym i politycznym, o rewolucji i jej rekonstrukcji, o tekście w działaniu i działaniu tekstem rozmawiają Monika Strzępka, Paweł Demirski i Dorota Sajewska (IKP UW)
CYKL 2. Performans – Krakowiak/Zaremba

CYKL 2. Performans – Krakowiak/Zaremba

Seminarium dotyczy dźwięku jako wydarzenia, zapisu dźwięku „źródeł dźwięku”, odtwarzania i wytwarzania dźwięku w przestrzeni. Zagadnienia te zostaną podjęte w kontekście prowadzonych w toku seminariów rozważań o niepowtarzalności i powtórzeniu wydarzenia.
CYKL 2. Performans – Ziemilski/Sosnowska

CYKL 2. Performans – Ziemilski/Sosnowska

O pamięci, jej odtwarzaniu i rejestrowaniu, o źródłach informacji i stratach komunikacyjnych rozmawiają Wojtek Ziemilski i Agnieszka Sosnowska (IKP UW).
CYKL 2: Performans – Radziszewski/Szcześniak

CYKL 2: Performans – Radziszewski/Szcześniak

O nienormatywnych archiwach, ciele performera, queerowaniu źródeł i historii rozmawiają Karol Radziszewski i Magda Szcześniak (IKP UW).
CYKL 2. Performans – Wysocki/Sosnowska

CYKL 2. Performans – Wysocki/Sosnowska

O ciele społecznym i historii na żywo, o działaniu i filmowaniu, o źródle w archiwum i w rytuale rozmawiają Piotr Wysocki i Dorota Sosnowska.
CYKL 2. Performans – Kozyra / Kolankiewicz

CYKL 2. Performans – Kozyra / Kolankiewicz

O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu rozmawiają Katarzyna Kozyra i Leszek Kolankiewicz (IKP UW / Sorbonne)
CYKL 2. Performans – Baumgart / Kurz

CYKL 2. Performans – Baumgart / Kurz

O wydarzeniu, jego niepowtarzalności i jego powtórzeniu, o zapisie, dokumentacji i jej rekonstrukcji, o ciele i o materialności archiwalnego dokumentu rozmawiają Anna Baumgart i Iwona Kurz (IKP UW)
CYKL 1. Teatr – Teatr intermedialny Lupy i Warlikowskiego

CYKL 1. Teatr – Teatr intermedialny Lupy i Warlikowskiego

O teatralnym ekshibicjonizmie pod okiem kamery, czyli o tym, jak Krystian Lupa i Krzysztof Warlikowski zarządzają zbiorową i indywidualną depresją rozmawiają: Piotr Gruszczyński (Nowy Teatr), Tomasz Plata (BWA Warszawa) i Dorota Sajewska (IKP UW).
CYKL 1. Teatr – Teatr pod okupacją mediów. Multimedialny „Klub Polski”

CYKL 1. Teatr – Teatr pod okupacją mediów. Multimedialny „Klub Polski”

O dekonstrukcji paradygmatu romantycznego, o okupacji teatru przez media, o nowym gatunku - performansie teatralnym, o sensie performowania idei - teraz i tutaj rozmawiają: Paweł Goźliński („Gazeta Wyborcza”), Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański), Leszek Kolankiewicz (IKP UW, Sorbona)
CYKL 1. Teatr – Katastrofa jako przedmiot archiwizacji. „Pod Wulkanem” według Grzegorzewskiego

CYKL 1. Teatr – Katastrofa jako przedmiot archiwizacji. „Pod Wulkanem” według Grzegorzewskiego

O historycznej lekturze Powolnego ciemnienia malowideł (1985) - czy ci, którzy widzieli, wiedzą? a jeśli nie wiedzą, to kto? - oraz o śledztwie archiwistycznym rozmawiają Małgorzata Dziewulska (Instytut Teatralny) i Mateusz Żurawski (Akademia Teatralna, Archiwum JG).
CYKL 1. Teatr – Różewicz: „Dobrze, że się zachowało”

CYKL 1. Teatr – Różewicz: „Dobrze, że się zachowało”

O pisaniu, rozrzucaniu, składaniu, odzyskiwaniu, miksowaniu, czyli o Tadeuszu Różewiczu jako twórcy i tworzywie teatru rozmawiają Maria Dębicz, Piotr Lachmann (Videoteatr POZA), Wojciech Dudzik (IKP UW), Agata Chałupnik (IKP UW).
CYKL 1. Teatr – Pasja. Czy teatr psuje muzykę?

CYKL 1. Teatr – Pasja. Czy teatr psuje muzykę?

O muzyce pasyjnej, która nie potrzebuje teatru, o teatrze multimedialnym, który nie może się obejść bez muzyki, i o tym, czy dzięki technologii może objawić się Bóg, rozmawiają: Grzegorz Jarzyna (TR Warszawa), Paweł Mykietyn (Nowy Teatr), Tomasz Cyz (dwutygodnik.com)
CYKL 1. Teatr – Maski Dionizosa. „Król Roger” w inscenizacjach Mariusza Trelińskiego.

CYKL 1. Teatr – Maski Dionizosa. „Król Roger” w inscenizacjach Mariusza Trelińskiego.

O muzyce, sensualności i seksualności, o mitologicznych personach w zdemitologizowanej rzeczywistości, o multimedialności opery i operze w dobie reprodukcji cyfrowej rozmawiają: Mariusz Treliński (Teatr Wielki – Opera Narodowa) – Marcin Bogucki (IKP UW) – Mateusz Kanabrodzki (IKP UW)
CYKL 1. Teatr – „Dlaczego wraca tam z kamerą?” Kantor i Grotowski: Filmowe re-konstrukcje źródeł.

CYKL 1. Teatr – „Dlaczego wraca tam z kamerą?” Kantor i Grotowski: Filmowe re-konstrukcje źródeł.

O źródle pamięci i pamięci źródeł, powrotach, ustanawianiu początków i medialnym charakterze wspomnienia rozmawiają Dariusz Kosiński (Instytut im. J. Grotowskiego), Krzysztof Miklaszewski, Ewelina Godlewska-Byliniak (IKP UW).  
CYKL 1. Teatr – „Ach, jakże godnie żyliśmy”. Teatr w historii i w archiwum

CYKL 1. Teatr – „Ach, jakże godnie żyliśmy”. Teatr w historii i w archiwum

O „teczkach” i Teczkach, narracjach wielkich i narracjach małych, archiwach historycznych i teatralnych, mówieniu z pamięci i mówieniu o pamięci rozmawiają Ewa Wójciak (Teatr Ósmego Dnia), Joanna Krakowska (Instytut Sztuki PAN, „Dialog”) i Iwona Kurz (IKP UW).